Re-integratiewijzer 2006

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
De re-integratiewijzer 2006 biedt een overzicht van de geldende regels en maatregelen op het terrein van uitkeringen en re-integratie van arbeidsongeschikten. De wijzer is in opdracht van de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten opgesteld en primair bedoeld om spreekuurhouders van WAO-belangengroepen te ondersteunen. Maar ook uitkeringsgerechtigden zelf of mensen die in hun werk te maken hebben met vragen rondom uitkeringen kunnen profijt hebben van dit naslagwerk.

De re-integratiewijzer geeft inzicht in de verschillende uitvoeringsprocedures en bevat tal van tips over hoe men de eigen positie kan versterken ten opzichte van een werkgever, Arbodienst, uitvoeringsinstelling of sociale dienst. Daarnaast bevat de wijzer vele adressen waar mensen terechtkunnen met vragen en problemen.

De regelgeving is sterk in verandering. Aan de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen die op 1 januari 2006 is ingegaan, de WIA, is extra aandacht besteed. Ook biedt de nieuwe re-integratiewijzer informatie over de Wet Werk en Bijstand (Wwb). Deze wet vervangt de eerdere Algemene Bijstandswet en enkele andere wetten over bijstand en gesubsidieerd werk. Bovendien behandelt de wijzer de al vrij vaststaande wijzigingen die in 2006 zullen ingaan, zoals de veranderingen in de WW.

Deel 1 is getiteld ‘Uitkeringswijzer’. In dit deel komen de wet- en regelgeving bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aan bod. Dit deel bevat uitgebreide informatie over de wijzigingen in de regelgeving voor arbeidsongeschikten en de plannen voor werklozen.

Deel 2 heet ‘Weer aan het werk’. Het deel gaat in op de werkhervatting met hulp van de eigen werkgever, UWV of de gemeenten en beschrijft de regelingen waarvan werkzoekenden gebruik kunnen maken.

Deel 3 behandelt wat uitkeringsgerechtigden kunnen doen bij een klacht of verschil van mening. In dit deel van de re-integratiewijzer staat hoe mensen bezwaar kunnen maken en beroep kunnen aantekenen als zij het ergens niet mee eens zijn.

Het vierde en laatste deel van de wijzer bevat bijlagen met meer praktische informatie over de hoogte van de uitkeringen, het schrijven van bezwaar- en beroepschriften, sollicitatiebrieven en vrijwilligerscontracten.

In samenwerking met

Drs. Esmy Kromontono

Drs. Fabian Dekker

Mr. Ceciel Raijer

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: