Regionale verschillen arbeidsparticipatie Wajong en WGA. Een kwalitatief onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 11-04-16

Regionale verschillen arbeidsparticipatie Wajong en WGA

Betty Noordhuizen
Monique Stavenuiter

met medewerking van
Diane Bulsink
Jessica van den Toorn
Leora Tonus
Tara Jibodh

Download
2015
23 pag.

Een kwalitatief onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie.

Dit onderzoek geeft inzicht in de kwalitatieve factoren in de arbeidsmarktregio’s die bevorderend of juist belemmerend werken voor de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajong- of een WGA-uitkering in een regio. Uit het onderzoek komen onder andere een lage bevolkingsdichtheid, een sterke sociale cohesie en een goede samenwerking met het (speciaal) onderwijs naar voren als bevorderende elementen. Concurrentie tussen re-integratiebedrijven zouden juist belemmerend te werken, omdat re-integratiebedrijven daardoor terughoudend zijn bij het uitwisselen van ideeën en vacatures.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema