Regionale verschillen arbeidsparticipatie Wajong en WGA

Een kwalitatief onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie
PublicatiesGepubliceerd op: 11-04-16
Dit onderzoek geeft inzicht in de kwalitatieve factoren in de arbeidsmarktregio’s die bevorderend of juist belemmerend werken voor de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajong- of een WGA-uitkering in een regio.

Uit het onderzoek komen onder andere een lage bevolkingsdichtheid, een sterke sociale cohesie en een goede samenwerking met het (speciaal) onderwijs naar voren als bevorderende elementen. Concurrentie tussen re-integratiebedrijven zouden juist belemmerend te werken, omdat re-integratiebedrijven daardoor terughoudend zijn bij het uitwisselen van ideeën en vacatures.

Met medewerking van

  • Diane BulsinkSenior onderzoeker
  • Jessica van den Toorn
  • Leora Tonus
  • Tara JibodhProject assistent

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: