Reflectie op de Nationale ombudsman

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-10

Reflectie op de Nationale ombudsman

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-413-1
56 pag. € 7,00

Naar het persbericht

In 2011 komt er een einde aan de zesjarige ambtstermijn van de huidige Nationale ombudsman. Dit gegeven was aanleiding om de balans op te maken: hoe heeft de Nationale ombudsman invulling gegeven aan zijn taak en wat is in de afgelopen jaren bereikt? Het is tegelijkertijd een goede gelegenheid voor een blik op de toekomst: hoe zou de Nationale ombudsman zich verder kunnen ontwikkelen?

Dit rapport bevat het verslag van een onderbouwde reflectie op de Nationale ombudsman. Hieraan liggen vele vraaggesprekken ten grondslag, evenals een analyse van relevante documentatie. Naast een beknopte beschrijving van de taak en werkwijze van de Nationale ombudsman wordt een cijfermatig beeld geschetst van het werk. Vervolgens is het functioneren van de Nationale ombudsman beoordeeld rondom specifieke thema’s: de uitwerking van het behoorlijkheidscriterium, het snel en probleemoplossend werken, de aanpak van ketenproblematiek, de relatie met mensenrechten en kinderrechten, het publieke optreden, en het bereik, effect en functioneren van het bureau. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het bureau van de Nationale ombudsman.

actueel/persberichten/2010/consolideren_of_veranderen

Thema's

  • Overig

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema