Reflectie op de Nationale ombudsman

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
In 2011 komt er een einde aan de zesjarige ambtstermijn van de huidige Nationale ombudsman. Dit gegeven was aanleiding om de balans op te maken: hoe heeft de Nationale ombudsman invulling gegeven aan zijn taak en wat is in de afgelopen jaren bereikt? Het is tegelijkertijd een goede gelegenheid voor een blik op de toekomst: hoe zou de Nationale ombudsman zich verder kunnen ontwikkelen?
Dit rapport bevat het verslag van een onderbouwde reflectie op de Nationale ombudsman. Hieraan liggen vele vraaggesprekken ten grondslag, evenals een analyse van relevante documentatie. Naast een beknopte beschrijving van de taak en werkwijze van de Nationale ombudsman wordt een cijfermatig beeld geschetst van het werk. Vervolgens is het functioneren van de Nationale ombudsman beoordeeld rondom specifieke thema’s: de uitwerking van het behoorlijkheidscriterium, het snel en probleemoplossend werken, de aanpak van ketenproblematiek, de relatie met mensenrechten en kinderrechten, het publieke optreden, en het bereik, effect en functioneren van het bureau. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het bureau van de Nationale ombudsman.

 

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: