Recente EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa aan het woord

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 16-12-15
EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak wel een bestaan op te bouwen in Nederland. De meerderheid is dan ook positief over hun leefsituatie. Toch ervaart het merendeel problemen op met name het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie te vinden of te krijgen over praktische zaken zoals huisvesting, arbeid(svoorwaarden), taallessen en de regels in Nederland.

Dit rapport gaat over de komst en het verblijf in Nederland van recente EU-migranten uit Midden-, Oost-, en Zuid-Europa. In In deze rapportage belichten we het perspectief van EU-migranten zelf. Welke informatie- en ondersteuningsbehoefte hebben zij en wat kunnen gemeenten en andere instanties doen om hen op weg te helpen in Nederland?

In focusgroepen gingen de onderzoekers in gesprek met EU-migranten over de kwesties die hen bezighouden. Een aantal vragen komen bij alle EU-migranten naar voren, maar natuurlijk is sprake van diversiteit, tussen en binnen groepen EU-migranten vanuit verschillende herkomstlanden. De overeenkomsten en de verschillen komen in dit rapport aan bod.

ISBN 978-90-5830-702-6
37 pag
2015

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: