Recente EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa aan het woord

PublicatiesGepubliceerd op: 16-12-15
EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa lukt het vaak wel een bestaan op te bouwen in Nederland. De meerderheid is dan ook positief over hun leefsituatie. Toch ervaart het merendeel problemen op met name het gebied van werk, huisvesting en taal. Daarnaast blijkt het voor EU-migranten lastig om betrouwbare informatie te vinden of te krijgen over praktische zaken zoals huisvesting, arbeid(svoorwaarden), taallessen en de regels in Nederland.

Dit rapport gaat over de komst en het verblijf in Nederland van recente EU-migranten uit Midden-, Oost-, en Zuid-Europa. In In deze rapportage belichten we het perspectief van EU-migranten zelf. Welke informatie- en ondersteuningsbehoefte hebben zij en wat kunnen gemeenten en andere instanties doen om hen op weg te helpen in Nederland?

In focusgroepen gingen de onderzoekers in gesprek met EU-migranten over de kwesties die hen bezighouden. Een aantal vragen komen bij alle EU-migranten naar voren, maar natuurlijk is sprake van diversiteit, tussen en binnen groepen EU-migranten vanuit verschillende herkomstlanden. De overeenkomsten en de verschillen komen in dit rapport aan bod.

ISBN 978-90-5830-702-6
37 pag
2015

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: