Radicalisering: richtlijnen voor jeugdwerkers

PublicatiesGepubliceerd op: 04-05-18
Radicalisering, leidend tot gewelddadig extremisme en terrorisme, is een toenemend gevaar in Europa. Het project Youth Counselling Against Radicalisation (Ycare) van Erasmus +, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, wil een bijdrage leveren om dit probleem te helpen aanpakken.

Centraal staat het uitgangspunt dat internationale samenwerking nuttig is. Onderwijsprofessionals en onderzoekers die zich bezighouden met radicalisering hebben hun krachten gebundeld om producten te ontwikkelen waarmee jeugdwerkers radicalisering kunnen signaleren en adresseren.

Op het gebied van radicalisering wordt steeds meer inzicht verworven, onder andere door Europese projecten. Ycare wil bestaande kennis over radicalisering die relevant is voor jeugdwerkers in heel Europa delen. Ycare richt zich op allerlei soorten jeugdwerkers, variërend van onderwijzers tot stafmedewerkers van sociale diensten. De producten kunnen bruikbaar zijn voor alle professionals die werken met jonge mensen die gevoelig zijn voor radicalisering.

Handboek en toolbox

Om tegemoet te komen aan de behoeften hebben de Ycare-partners een handboek en een toolbox ontwikkeld. Op de website van Ycare kunnen professionals ook aanvullende informatie over het project vinden.

Het handboek, mede ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut geeft inzicht in het radicaliseringproces, onderliggende factoren en de rol van radicale organisaties en hun gebruik van digitale media.

In samenwerking met

Lisa Lensink

Thema's

Deel deze publicatie op: