Racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld 2013

Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling
PublicatiesGepubliceerd op: 11-12-14
In deze derde rapportage Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland zien we een gestage stijging van het aantal racistische incidenten over de jaren heen. Tegelijkertijd blijkt dat de omvang van de extreemrechtse formaties nog altijd op een heel laag niveau zit. Voor dit rapport zijn alle incidenten en aangiftes uit 2013 geanalyseerd en is er ook gekeken naar de verdachten en de afhandeling van de aangiftes.

Een nieuw onderdeel in de jaarlijkse rapportage is de koppeling van gerechtelijke gegevens aan politiegegevens. De verschillende typen incidenten worden vergeleken met voorgaande jaren en geïllustreerd met voorbeelden uit de politiepraktijk. Typering van verdachten, proces-verbaal en de afdoening van het Openbaar Ministerie komen per thema aan bod in een hoofdstuk over justitiële afhandeling. Hierbij wordt het gehele traject in beeld gebracht, van incident zoals dat wordt geregistreerd door de politie tot het vonnis door de rechtbank. Tevens worden een aantal relevante rechtszaken besproken die het beeld dat wordt geschetst verder illustreren.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: