Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin

Literatuur over samenwerken in de pedagogische civil society
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en informele netwerken rond gezinnen versterken. Het moet in de samenleving weer gewoner worden om uit vrije wil iets voor elkaar te doen dat bijdraagt aan een beter pedagogisch klimaat. Actieve burgers en vrijwilligers vormen het hart van de pedagogische civil society. Maar ook professionals kunnen hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door goed samen te werken met die vrijwilligers.

Over de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is nog weinig bekend. Wat zijn activerende en belemmerende factoren in die samenwerking? Hoe is die te verbeteren, waarin kunnen professionele organisaties vrijwilligers stimuleren, en: hoe kunnen zij elkaar versterken?

Deze literatuurstudie brengt de beschikbare kennis over deze samenwerking in kaart. Bovendien biedt dit rapport een inhoudelijk analysekader: de auteurs onderscheiden een aantal typen vrijwilligers en typen samenwerking op verschillende schakels in de keten van jeugdzorg en jeugdwelzijn. In de dagelijkse praktijk zijn al talloze vrijwilligers actief rond ouders, jeugd en gezinnen. Zij stellen een goed contact met elkaar en met de professionals op prijs.

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: