Prijzenswaardige prestaties

Een verkennende studie naar prijsvragen met lokale en sociaal-maatschappelijke doelen - Wmo Kenniscahier 12
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Jaarlijks worden tientallen prijsvragen uitgeschreven in het sociale domein. Ministeries, kenniscentra en anderen willen initiatiefnemers van bijzondere projecten daarmee belonen voor hun goede ideeën en meer bekendheid geven aan hun initiatieven. Dit Wmo Kenniscahier beschrijft vijftien prijsvragen die in de periode 2007-2009 zijn uitgereikt aan aansprekende initiatieven met een lokaal en sociaal-maatschappelijk karakter.

In hoeverre zijn deze prijsvragen in verband te brengen met de prestatievelden van de Wmo? En zo ja, welke betekenis kan de prijsvraag hebben voor de betreffende prestatievelden? Gelet is op de doelstelling van de prijsvraag, de opdrachtgever, het aantal jaren dat de prijsvraag bestaat en de frequentie waarmee deze wordt uitgereikt.

De inventarisatie maakt duidelijk dat de thematiek van de prijsvragen lang niet altijd aansluit bij de doelstellingen van de negen Wmo-prestatievelden. Bovendien krijgen sommige thema’s heel veel aandacht, en andere nauwelijks. Enkele prijsvragen zijn daardoor zelfs als elkaars concurrenten te beschouwen. Er valt wat dat betreft, om in prijsvraagtermen te blijven, nog veel te winnen.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: