Preventie van radicalisering. Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering

Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering
PublicatiesGepubliceerd op: 14-03-16
Bij onder andere gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben veel professionals te maken met het voorkomen van radicalisering van islamitische jongeren. Zij zijn vaak op zoek naar informatie hoe dat aan te pakken. Dit overzicht van dertien praktijkvoorbeelden, die zijn ontwikkeld in het laatste decennium, kan daarbij helpen. Ze dienen ter inspiratie, zodat professionals niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar kunnen leren van wat er in het verleden is ontwikkeld.

Naast de voorbeeldbeschrijvingen staan er in het rapport ook een korte analyse over het type aanpakken en een toelichting op de uitvoering van het project. Hopelijk helpt deze inventarisatie de professionals bij de ontwikkeling en het opstellen van een eigen lokaal programma. Als zij meer informatie willen opvragen kan dat, bij elke aanpak staat een contactpersoon vermeld.

Zie ook het artikel: Meeste aanpakken tegen radicalisering richten zich op bewustwording

ISBN 978-90-5830-712-5
44 pag
2016

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: