Pre-programma onderzoek sociaal domein gemeente Eindhoven

PublicatiesGepubliceerd op: 23-12-21

In de voortdurende transformatie in het sociaal domein is het van belang dat kennis en data goed benut worden. Niet alle gemeenten hebben echter hun kennisinfrastructuur op orde, waardoor er nog niet optimaal gebruik wordt gemaakt van wat er al bekend is. En: prangende vragen vinden hun weg niet snel genoeg naar de onderzoeksagenda. De gemeenteraad van Eindhoven heeft daarom de wens uitgesproken een onderzoeksprogramma op te zetten rond het sociaal domein.

Het Verwey-Jonker Instituut verzorgde een onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden voor een onderzoeksprogramma in de gemeente Eindhoven. Hierbij werden beleidsmedewerkers, raadsleden, wethouders, aanbieders, toegang, kennispartners en cliëntenraad geraadpleegd. Deze inventarisatie mondde uit in een ‘pre-programma’ onderzoek sociaal domein. In dit pre-programma wordt niet alleen toegewerkt naar een lijst te onderzoeken onderwerpen, maar worden alle onderdelen van de kennisinfrastructuur belicht. Met het onderzoeksprogramma moeten kennisvragen uit gemeenteraad, praktijk en beleid snel hun weg vinden naar de onderzoeksagenda en vinden onderzoeksresultaten snel hun weg terug naar diegenen die er baat bij kunnen hebben.

In 2022 start het onderzoeksprogramma Sociaal Domein in de gemeente Eindhoven, met deze rapportage als onderliggend document.

Onderzoekers

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: