Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid

Een wereld te winnen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Instellingen en gemeenten hebben in het kader van het jeugdbeleid een belangrijke opdracht: alle kansen mogelijk maken, voor alle kinderen. Om alle kinderen te bereiken is aandacht voor diversiteit van wezenlijk belang. In dit boek wordt beschreven hoe gemeenten en instellingen diversiteit in het jeugdbeleid kunnen vormgeven en uitvoeren en welke winst er te behalen is met diversiteitgevoelig jeugdbeleid. In het boek komen de volgende punten aan de orde:

Visie

Aan het boek is meegewerkt door belangrijke spelers uit het gemeentelijke beleidsveld: Gon Mevis, Lenie Scholten en Erik Gerritsen. Zij gaan in op hun visie op het jeugdbeleid: waarom is het zo belangrijk om aandacht te hebben voor diversiteit bij het uitwerken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen de juiste hulp op het juiste moment heeft?

Praktijk

Het hart van het boek wordt gevormd door meer dan twintig goede voorbeelden uit de praktijk van de Academische Werkplaatsen Diversiteit. In deze Academische Werkplaatsen is de laatste jaren geëxperimenteerd met diversiteit in het jeugdbeleid: wat werkt en wat niet? Wat zijn de kosten en wat levert het op? In dit boek presenteren de Werkplaatsen hun belangrijkste successen. De tips en trucs vanuit de praktijkvoorbeelden zijn direct toe te passen in uw eigen praktijk.

Proces

Naast het wat is ook het hoe erg belangrijk: hoe pak je dat aan als instelling of gemeente, het invoeren van diversiteitgevoeligheid in je organisatie? In dit boek wordt aan de hand van de werkervaringen van de Academische Werkplaatsen een plan van aanpak gepresenteerd voor de duurzame invoering van diversiteit in het jeugdbeleid. Dit boek is onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met jeugdbeleid.

Deze publicatie is verkrijgbaar bij Uitgeverij Sdu

Zie ook Website Kenniswerkplaats Tienplus

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: