Praktijkbegeleiding VMBO studiekeuze interventies

PublicatiesGepubliceerd op: 26-10-21
Mbo’ers met een migratieachtergrond zijn vaker werkloos dan mbo’ers zonder een migratieachtergrond. Om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, heeft het Verwey-Jonker Instituut met subsidie van NRO een aantal geselecteerde interventies, gericht op de stap van VMBO naar studiekeuze, geholpen met doorontwikkelen. Praktijkbegeleiding bieden hebben we dat genoemd.

Het doel was om samen verder te komen in het beschrijven van de interventies en de werkzame bestanddelen daarbinnen en meer grip te krijgen op de kwaliteit van de uitvoering van de interventies. Op die manier hebben we de interventie-eigenaren geholpen hun interventies beter toegerust te maken om er onderzoek naar te kunnen doen. In bijlage 1 is een meer algemene handleiding te vinden die ook voor andere interventie-eigenaren bruikbaar is bij het doorontwikkelen en verbeteren van hun interventie.

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: