Poldis themaonderzoek

Antisemitisme 2012
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Samen met de politieregios en het Openbaar Ministerie wordt sinds 2008 elk jaar het Criminaliteitsbeeld Discriminatie (POLDIS) voor de politie gepubliceerd. Binnen de POLDIS 2012 rapportage is deze verdiepende studie opgesteld over het thema antisemitisme. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD).

Het betreft hier een kwalitatieve beschouwing van antisemitische incidenten die de politie heeft geregistreerd. Hierbij wordt ingegaan op de achtergrond van de incidenten zoals de achtergrondkenmerken van daders en slachtoffers, de wijze van discriminatie, en de locatie en omstandigheden waaronder de incidenten plaatsvonden. Daarnaast wordt ook een kwantitatief beeld gegeven van hoe vaak verschillende typen antisemitische incidenten voorkomen in de politieregistratie. Ten slotte wordt ingegaan op de wijze waarop deze incidenten het best geïdentificeerd kunnen worden in de verschillende regionale politieregistraties.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: