POLDIS rapportage 2012

Met themarapportage antisemitisme
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Samen met de politieregio’s en het Openbaar Ministerie wordt sinds 2008 in opdracht van het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD), elk jaar het Criminaliteitsbeeld Discriminatie (POLDIS) gepubliceerd. In deze rapportage worden alle door de politie geregistreerde discriminatoire incidenten besproken.

De politieregio’s verzamelen alle gegevens en deze worden vervolgens geanalyseerd op discriminatiegrond, verschijningsvorm en locatie. De rapportage gaat in op de achtergronden van daders en slachtoffers, en op de ontwikkeling in de discriminatie-incidenten in de loop der jaren. Ook wordt besproken hoe discriminatie-incidenten het best geïdentificeerd kunnen worden in de verschillende regionale politieregistraties.

Binnen deze POLDIS 2012 rapportage is bovendien een verdiepende studie gemaakt over het thema antisemitisme. Het betreft hier een kwalitatieve beschouwing van de antisemitische incidenten die de politie heeft geregistreerd. Deze themarapportage gaat in op de achtergrond van de incidenten: daders en slachtoffers, de wijze van discriminatie, en de locatie en omstandigheden waaronder de incidenten plaatsvonden. Daarnaast biedt dit onderdeel een kwantitatief beeld van hoe vaak verschillende typen antisemitische incidenten voorkomen in de politieregistratie.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: