Poldis rapportage 2011

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Deze Poldis rapportage 2011 geeft het Criminaliteitsbeeld Discriminatie over het jaar 2011. De analyse is in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut.

Het LECD ondersteunt korpsen in de aanpak van discriminatiebestrijding. De vijfentwintig politieregios en het KLPD registreren vanaf 2008 incidenten met een discriminatoir karakter. Sinds 2009 gebeurt dit op basis van het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH).

De rapportage geeft een definitie van discriminatie, als ook achtergrondinformatie over Nederlandse organisaties die incidenten met een discriminatoir karakter registreren. Alle gegevens over alle in 2011 door de politie geregistreerde incidenten worden getoond en vergeleken met de incidenten in voorgaande jaren. De data geven inzicht in verschijningsvormen en gronden van discriminatie. We vergelijken de aard van de incidenten in 2011 met die in voorgaande jaren. De auteurs maken onderscheid tussen incidenten met een discriminatoir karakter(discriminatoire lading) en incidenten waarbij alleen sprake is van discriminatoire uitingen. Ook de verschillen tussen de politieregios komen aan bod.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: