Pedagogiek in moskee Al Wahda

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Deze is nodig om de ouders en kinderen van nu bij te kunnen staan in het vinden van hun weg (als moslim) in de migratiecontext. Om dergelijke innovatie gestalte te kunnen geven is inzicht nodig in de huidige lespraktijken en opvattingen daarover. Daarnaast is inzicht van belang in ‘wat werkt en niet’, in goede praktijken waarvan kan worden geleerd.

Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars. In opdracht van de gemeente Rotterdam voerde het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met FORUM, in drie Rotterdamse moskeeën een onderzoek uit. Het doel ervan was om samen met de betrokkenen zicht te krijgen op de pedagogische kwaliteit van de lesactiviteiten, hoe deze zich verder zou kunnen en moeten ontwikkelen, en op de behoeften aan ondersteuning daarbij.

Dit boekje bevat het verslag van het onderzoek in een van de drie onderzochte moskeeën, moskee Othman/Al Wahda/Ayasofya. Het slot ervan bevat een samenvatting van de bevindingen uit de drie deelonderzoeken. Met de conclusies en aanbevelingen voor de ondersteuning van pedagogische innovatie kunnen ook andere moskeeën, in andere steden, hun voordeel doen.

Zie ook de publicaties over de moskeeën Othman en Ayasofya.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: