Participatiebevordering in de Wmo

Participeren in drie leefdomeinen - Wmo Kenniscahier 9
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Om de Wmo effectief uit te voeren, is inzicht in dat wat burgers nodig hebben om actief deel te nemen aan de samenleving van groot belang. Daarnaast bereiken voorzieningen gericht op het ondersteunen van kwetsbare burgers hen lang niet altijd. In dit rapport staat het participatieperspectief van deze burgers centraal. Het levert informatie over de vraag hoe gemeenten hun Wmo-beleid beter kunnen laten aansluiten bij de participatiebehoeften van kwetsbare burgers.

De onderzoekers onderbouwen waarom het belangrijk is om de leefsituatie van kwetsbare bewoners als startpunt te nemen voor de inrichting van een ondersteunings- en activeringsaanbod. Het rapport biedt vanuit deze invalshoek aanknopingspunten voor een participatiebevorderend Wmo-beleid.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: