Participatie? Ja!

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-09

Participatie? Ja!

Marjolijn Distelbrink
Esmy Kromontono

Volledige tekst (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-335-6
104 pag. € 9,50

Naar persbericht

Allochtone vrouwen in Rijswijk in beeld

Tachtig Rijswijkse vrouwen van diverse herkomst zijn door het Verwey-Jonker Instituut bevraagd over hun participatiewensen en behoeften aan steun. Deze vrouwen willen vaak wel participeren, maar dat gaat niet vanzelf. Doel van het onderzoek was om de gemeente houvast te geven bij de invulling van het emancipatie- en participatiebeleid.

Het rapport is niet alleen informatief voor de gemeente, maar ook voor instellingen in de gemeente die met vrouwen van verschillende afkomst te maken hebben. Het rapport laat zien hoe de gemeente Rijswijk en welzijnsinstellingen beter bij deze vrouwen en hun behoeften kunnen aansluiten en daarmee de participatiekansen van deze doelgroep kunnen vergroten.

actueel/persberichten/2009/positie_rijswijkse_allochtone_vrouwen_in_beeld_gebracht

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema