Participatie? Ja!

Allochtone vrouwen in Rijswijk in beeld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Tachtig Rijswijkse vrouwen van diverse herkomst zijn door het Verwey-Jonker Instituut bevraagd over hun participatiewensen en behoeften aan steun. Deze vrouwen willen vaak wel participeren, maar dat gaat niet vanzelf. Doel van het onderzoek was om de gemeente houvast te geven bij de invulling van het emancipatie- en participatiebeleid.

Het rapport is niet alleen informatief voor de gemeente, maar ook voor instellingen in de gemeente die met vrouwen van verschillende afkomst te maken hebben. Het rapport laat zien hoe de gemeente Rijswijk en welzijnsinstellingen beter bij deze vrouwen en hun behoeften kunnen aansluiten en daarmee de participatiekansen van deze doelgroep kunnen vergroten.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: