Overview on health promotion for older people in the Netherlands

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07

Het Verwey-Jonker Instituut heeft van april 2006 tot december 2008 meegedaan aan het door de Europese Unie gefinancierde project Health Promotion for Older People (healthPROelderly). Hierbij waren zeventien partners betrokken uit elf landen (Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje en Engeland).

Het hoofddoel van dit Europese project was bij te dragen aan de gezondheidsbevordering onder ouderen door het opstellen van richtlijnen. De projectpartners werkten vanuit een gemeenschappelijke en brede visie op gezondheid: het versterken van gezondheid door het beïnvloeden van algemene leefomstandigheden, gezondheidsgerelateerde leefomstandigheden en gedragspatronen. Het project bestond uit vier onderdelen.

Eerste deel

In het eerste deel is een analyse gemaakt van Europese literatuur over gezondheidsbevordering voor ouderen. Het Nederlandse resultaat daarvan is de Overview on health promotion for older people in the Netherlands.

Tweede deel

In de tweede fase hebben zijn in de deelnemende landen 170 voorbeelden verzameld van goede praktijken van gezondheidsbevordering voor ouderen. Deze voorbeelden zijn te vinden in een databank op de website van het project. (Link naar gearchiveerde pagina).

Derde deel

De derde fase van het project bestond uit een evaluatie van drie succesvolle praktijken per land. De rapporten van de partners en het Europese rapport zijn eveneens te vinden op de website van het project. (Link naar gearchiveerde pagina).

Vierde deel

Fase 4 bestond uit het opstellen van richtlijnen, met als resultaat: de brochure Gezond en wel ouder worden en de Evidence-Based Guidelines on Health Promotion for Older People. This project has been funded with support from the European Commission and is co-financed by Fund for a Healthy Austria.

Zie ook de volgende publicaties: Gezond en wel ouder worden, Evidence-Based Guidelines on Health Promotion for Older People en National Evaluation Report – The Netherlands

Onderzoekers

  • Katja van Vliet
  • Trudi Nederland

Thema's

Deel deze publicatie op: