Ouderen onder dak

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-06

Ouderen onder dak

Deze publicatie is ook te downloaden via www.vrom.nl

Drs. Rob Lammerts
Drs. Suzanne Tan
Drs. Ron van Wonderen

Volledige tekst (pdf)

2006

108 pag.  gratis

Naar het persbericht

Een onderzoek naar wonen, welzijn en zorg voor ouderen in kleine dorpen

In 2002 hield het Ministerie van VROM het nationale WoningBehoefte Onderzoek (WBO 2002). Het levert een gedegen beeld op van de woon- en leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Over ouderen en mensen met beperkingen, in kleine dorpen, is echter minder bekend. Op verzoek van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe is de woon- en zorgbehoefte van ouderen in deze dorpen nader verkend. Juist in kleine dorpen gaan studies vaak voorbij aan informele processen. Dit onderzoek wil een verbinding leggen tussen de meer technische behoefte aan geschikte woningen en (zorg)voorzieningen, en het sociale kapitaal en het sociale netwerk van ouderen (lokale vrijwillige vormen van zorg en dienstverlening). Het onderzoek levert ook landelijk bruikbare informatie op, zoals verschillen tussen in kleine dorpen en grotere woongemeenschappen woonachtige ouderen.

De publicatie legt met het model van de levensloopbenadering de relatie tussen woonwensen en behoeften van ouderen en de mogelijkheden om daarin op dorpse schaal te voorzien. Dit leidt tot een set van aanbevelingen en handreikingen voor verdere actie, speciaal gericht op de situatie in Midden-Drenthe.

Â

actueel/persberichten/2006/dorpen_investeren_in_hun_zilveren_kracht