Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders

Een methodiekbeschrijving
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Trias Pedagogica ontwikkelde in de afgelopen jaren de methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Via deze methodiek raken veel Marokkaanse vaders met elkaar in gesprek over vaderschap en opvoeding. De debatten sterken hen als opvoeders.

In deze methodiekbeschrijving leest u vanuit welke achtergrond de opvoeddebatten zijn ontwikkeld, wat ze inhouden, waarom ze goed aansluiten bij Marokkaanse vaders en wat er nodig is voor de uitvoering. Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Inholland spraken hiervoor met de ontwikkelaars, uitvoerders, sleutelinformanten en vaders zelf. Ook observeerden ze bij debatten. De publicatie kwam tot stand met steun van ZonMw, Stichting Kinderpostzegels Nederland en DMO Amsterdam.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: