Openlijk en onomwonden racisme

Een literatuurstudie naar motieven, oorzaken, gevolgen en mogelijke aanpakken
PublicatiesGepubliceerd op: 14-01-21
Openlijk en onomwonden racisme (‘blatant racism’) is nog weinig onderzocht in Nederland. In deze literatuurstudie verkennen we de kenmerken van openlijk en onomwonden racisme. Wat is het, wat zijn de motieven van plegers en wat typeert hen? Door wie of wat worden zij beïnvloed? Wat zijn mogelijke aanpakken om openlijk racisme te verminderen, en hoe kunnen beleidsmakers en professionals in het veld, die zich richten op de aanpak van discriminatie, hier concreet mee aan de slag?

Naast het literatuuronderzoek heeft KIS kwalitatief onderzoek gedaan. Hiervoor zijn vijftien personen geïnterviewd die zich openlijk en duidelijk negatief uiten over mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond en/of mensen van kleur.

In een longread leggen we de uitkomsten van de beide onderzoeken naast elkaar en zoeken we verklaringen voor het openlijke racisme van de respondenten en doen we aanbevelingen voor verder onderzoek en de praktijk.

49 pag
2021

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: