Opbrengsten lokale initiatieven en participatieprojecten

Analyse en bundeling van 31 projecten van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid richt zich op praktijkgerichte kennis en vakmanschap om migranten­kinderen dezelfde kansen te bieden op een goede ontwikkeling als alle andere kinderen in Nederland. Onderdeel van het programma is de lijn Versterking (lokale) Jeugdvoorzieningen. In de periode december 2009 tot en met december 2011 zijn 31 lokale initiatieven en participatieprojecten uitgevoerd. Veel daarvan zijn opgezet door lokale (migranten)organisaties, in samenwerking met gemeenten of reguliere jeugdvoorzieningen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de opbrengsten van deze projecten geanalyseerd en gebundeld.

Deze rapportage doet verslag van de opbrengsten van deze praktijkprojecten. Daarnaast is van elk van de projecten een beknopte projectbeschrijving gemaakt. Deze beschrijvingen zijn te raadplegen op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. De rapportage eindigt met aanbevelingen hoe de resultaten van de praktijkprojecten het best geïmplementeerd, verspreid en verankerd kunnen worden.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: