Op zoek naar de sleutel

Evaluatie van zes interventies binnen de Donnergelden in Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Het Verwey-Jonker Instituut heeft binnen het Amsterdamse Programma Donnergelden zes interventies geëvalueerd die zich richten op de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Het gaat deels om nieuwe interventies, en grotendeels om aanpassingen van reguliere interventies. De doelgroepen lopen uiteen van overlastgevende jongeren en first offenders tot recidiverende jongeren en jongeren met zware problematiek. De interventies omvatten Halt huisbezoeken, taakstrafzittingen, begeleiding tussen voorgeleiding en schorsing, de Intensieve aanpak Jongvolwassenen, gezinsbezoeken en de aanpak Overlastgevende Multi Probleem Gezinnen (OMPG).

De interventies vormen een verbetering in de aanpak van deze jongeren, voor wie de reguliere benaderingen nog onvoldoende bereik en kwaliteit hadden. Zo is er onder meer sprake van een persoonlijke outreachende benadering, is de communicatie goed afgestemd op de doelgroep en worden ook ouders betrokken. De peergroup van de jongere blijft hierbij nog onderbelicht. Meer zicht op elkaars werk en betere afstemming tussen de instanties zou de gezamenlijke opbrengst van de interventies kunnen vergroten. Het programma Donnergelden biedt goede mogelijkheden voor meer gerichte kennisontwikkeling over de doelgroep.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: