Op weg naar een effectieve armoedeaanpak in Meierijstad

PublicatiesGepubliceerd op: 11-09-23
Het Verwey-Jonker Instituut bracht samen met beleidsmakers, partners en inwoners de armoedeaanpak in de gemeente Meierijstad in kaart. In dit onderzoek geven we zicht op de doelgroep die in armoede leeft, het bereik van de regelingen en de succesfactoren en verbeterpunten van de huidige armoedeaanpak.

Armoede treft iedereen. De inwoners die in de gemeente Meierijstad in armoede leven, zijn divers. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren, ouderen, alleenstaanden, werkenden en statushouders. Situaties zijn soms schrijnend. Armoede staat niet op zichzelf, is niet alleen van financiële aard en hangt vaak samen met problemen op meerdere leefgebieden.

Succesfactoren en verbeterpunten armoedeaanpak
Inwoners, beleidsmakers en partners noemen meerdere succesfactoren van de huidige armoedeaanpak. Inwoners zijn zeer tevreden over de laagdrempelige hulp en zijn enthousiast over de hulp waar persoonlijk contact centraal staat. Beleidsmakers en partners zijn ook tevreden over meerdere facetten van de huidige armoedeaanpak, zoals de positieve instelling van de gemeente. Er wordt op meerdere vlakken samengewerkt.

De interne samenwerking en de wijze waarop het thema armoede integraal wordt opgepakt, kunnen echter versterkt worden. Nog niet alle inwoners worden bereikt. Niet alle inwoners maken gebruik van regelingen waar zij recht op hebben; bijvoorbeeld ouderen en jongeren. Bij inwoners heerst schaamte, wantrouwen en onwetendheid. Aanvragen worden als te ingewikkeld ervaren. De armoedeaanpak in de gemeente Meierijstad is uitgebreid, maar de hulpverlening zou nog meer outreachend kunnen zijn. Met andere woorden: ga actief naar de inwoners om hulp aan te bieden in plaats van te wachten totdat de inwoners zelf komen.

In het rapport doen we aanbevelingen, waar de gemeente concreet mee aan de slag gaat.

Zie ook het nieuwsbericht van Omroep Meijerij: De gemeenteraad: Meierijstad wil actiever op zoek naar slachtoffers armoede-beleid

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: