Op naar sociale activering en participatie

Tussenevaluatie van het vervolgtraject STA-teams 2009, oktober 2010
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Op naar sociale activering en participatie door STA (Samen tegen Armoede) is een vervolgtraject van het werk dat de STA-teams in 2007 en 2008 verrichtten. In 2007 en 2008 hebben de STA-teamleden zich vooral beziggehouden met het terugdringen van het niet-gebruik van sociale voorzieningen, zoals bijzondere bijstand. De STA-teams gaan op bezoek bij de mensen thuis en voeren daar een vertrouwelijk gesprek.

In 2009 zijn de werkzaamheden uitgebreid. De STA-teams moeten in hun gesprekken tevens ingaan op sociale activering en participatiebevordering. Het is de bedoeling dat de STA-teams meer minima meer mee laten doen, vooral in de tweede levenssfeer die van werk, opleiding en inkomen – en/of in de derde levenssfeer die van de openbare ruimte en het sociale leven. In deze tussenrapportage beschrijft het Verwey-Jonker Instituut hoe deze verandering in de praktijk heeft uitgepakt. We geven het verloop van de koerswijziging weer en laten zien welke resultaten er in 2009 zijn bereikt.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: