Onderzoek naar terrorisme, extremisme en contraterrorisme

Een eerste scan van het onderzoeksveld
PublicatiesGepubliceerd op: 19-11-19
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het WODC de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd naar de actuele stand van zaken van de kennis op het gebied van terrorisme, extremisme en contraterrorisme. De bevindingen uit dit rapport dienen als bouwstenen voor de volgende, tweede fase van het onderzoek.

Aanleiding van het onderzoek was de wens van de NCTV om op een drietal terreinen, crisisbeheersing, cybersecurity en terrorisme, extremisme en contraterrorisme, in twee verschillende fasen onderzoek te laten uitvoeren. De NCTV wil een omvattend overzicht krijgen over de laatste stand van zaken op deze terreinen. Met deze onderzoeken wordt beoogd een basis te leggen voor een intensievere samenwerking tussen de NCTV en de wetenschap.

Dit onderzoek heeft aan de hand van een literatuurscan, twee surveys, een expertmeeting en twee individuele gesprekken met experts gekeken naar welke onderwerpen op het gebied van terrorisme, extremisme en contraterrorisme spelen binnen het wetenschappelijk onderzoeksveld, de onderbelichte onderwerpen die wellicht meer aandacht verdienen, alsmede welke onderzoeksvragen naar voren komen die in fase twee door middel van literatuuronderzoek beantwoord kunnen worden.

Zie ook het WODC.

Thema's

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: