Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen
PublicatiesGepubliceerd op: 12-05-15
De provincie Utrecht experimenteert vanaf 2013 met laagdrempelige ondersteuning uit de tweedelijns jeugdzorg aan kinderen waarvan op school blijkt dat zij hulp nodig hebben.

De pilots zijn vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende instanties en betrokkenen. De vraag is: blijkt deze aanpak nu echt een meerwaarde te hebben? Het antwoord op deze vraag is te lezen in deze publicatie. Op basis van individuele gevallen kan alvast gesteld worden dat binnen deze pilots leerlingen sneller hulp krijgen en schoolpersoneel wordt ontlast van leerlingenzorg.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: