Ondersteuning van opvoeders in Alphen aan den Rijn

Een analyse van aanbod en vraag
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het Verwey-Jonker Instituut verzocht een onderzoek te doen naar de lokale voorzieningen voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O). Er is een groot aanbod aan O&O-activiteiten. Tegelijkertijd is het niet duidelijk of vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. Waarin vertoont het programma overlap, wat mag niet ontbreken? Bereiken de voorzieningen gezinnen met sociaaleconomische achterstand, allochtone gezinnen en risicogezinnen? En zijn de programma’s effectief?

Ter beantwoording van deze vragen biedt dit rapport een overzicht van de beschikbare gegevens over het O&O-aanbod in de gemeente Alphen aan den Rijn en de mate waarin dit aanbod de beoogde doelgroepen bereikt. Verder is het beschikbare monitoring en effectonderzoek in kaart gebracht, en is het Alphense aanbod afgezet tegen landelijke inventarisaties. Om te bezien of het aanbod voldoet aan de vraag van de beoogde doelgroepen en of het voldoende bekend is, zijn interviews gehouden met professionals rond de gezinnen, zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen en leerkrachten. Ter aanvulling is ook geput uit gegevens van bestaand behoefteonderzoek onder gezinnen. Het rapport besluit met een samenvatting en aanknopingspunten voor een coherente inzet van de aanwezige O&O kwaliteit en capaciteit.

Download niet beschikbaar.

In samenwerking met

José van Gink

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: