Ondersteuning van opvoeders in Alphen aan den Rijn

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-05

Ondersteuning van opvoeders in Alphen aan den Rijn

Jodi Mak
Dr. Trees Pels
m.m.v. José van Gink

2005

ISBN 90-5830-203-2
182 pag. € 17.-

Een analyse van aanbod en vraag

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het Verwey-Jonker Instituut verzocht een onderzoek te doen naar de lokale voorzieningen voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O). Er is een groot aanbod aan O&O-activiteiten. Tegelijkertijd is het niet duidelijk of vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. Waarin vertoont het programma overlap, wat mag niet ontbreken? Bereiken de voorzieningen gezinnen met sociaal-economische achterstand, allochtone gezinnen en risicogezinnen? En zijn de progamma’s effectief?

Ter beantwoording van deze vragen biedt dit rapport een overzicht van de beschikbare gege-vens over het O&O-aanbod in de gemeente Alphen aan den Rijn en de mate waarin dit aanbod de beoogde doelgroepen bereikt. Verder is het beschikbare monitoring en effectonderzoek in kaart gebracht, en is het Alphense aanbod afgezet tegen landelijke inventarisaties. Om te bezien of het aanbod voldoet aan de vraag van de beoogde doelgroepen en of het voldoende bekend is, zijn interviews gehouden met professionals rond de gezinnen, zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen en leerkrachten. Ter aanvulling is ook geput uit gegevens van bestaand behoefteonderzoek onder gezinnen. Het rapport besluit met een samenvatting en aanknopingspunten voor een coherente inzet van de aanwezige O&O kwaliteit en capaciteit.

Onderzoekers

  • Em. prof. dr. Trees PelsSenior onderzoeker en adviseur kwaliteit KIS

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema