NAP 2003 Development, objectives and contents

An evaluation of the National Action Plan the Netherlands for the prevention of poverty and social exclusion
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Het eerste Nationaal actieplan Nederland ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (NAP) werd in juni 2001 gepubliceerd. Dat kwam tot stand door de inzet van een interdepartementale werkgroep die wordt gecoördineerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ondanks de beleidsmaatregelen werd eind jaren negentig steeds duidelijker dat een grote groep huishoudens afhankelijk blijft van een laag inkomen met alle gevolgen van maatschappelijke uitsluiting van dien. Het armoedevraagstuk in al zijn facetten blijft daarom vragen om politieke aandacht en nieuwe initiatieven. Het initiatief van de Europese Commissie om nationale actieplannen te ontwikkelen past goed in dit streven.

De Europese commissie heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd de totstandkoming en implementatie van het NAP te evalueren om op die wijze na te gaan of de doelstelling van het NAP – bevorderen van sociale cohesie en werkgelegenheid – voor Nederland wordt gerealiseerd. Onderdeel van dit proces is de voortgang en ontwikkeling van het NAP vast te leggen in een halfjaarlijkse rapportage.

Dit rapport doet verslag over de voortgang van het NAP. Er wordt stil gestaan bij de inhoud van het NAP en bij de probleemdefinitie van armoede en sociale uitsluiting. Het rapport plaatst deze definities binnen de beoogde doelstellingen en beleidsmaatregelen.

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: