Naast de jongeren

De staat van professioneel jongerenwerk in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 18-06-19
Jongerenwerk is een beroep dat zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren bij het volwassen worden in de samenleving. Het jongerenwerk is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 27 jaar.

Dit onderzoek geeft inzicht hoe op dit moment in Nederlandse gemeenten vorm wordt gegeven aan het jongerenwerk. Onze onderzoeksgroep bestond uit ongeveer de helft van de huidige aanbieders van jongerenwerk. De aanbieders hebben we door middel van een enquête bevraagd over de huidige stand van zaken van het jongerenwerk in Nederland. Voor het laatst is in 2009 een vergelijkbare inventarisatie gedaan. We behandelen onder andere de aard van het werk, kenmerken van jongeren die worden bereikt, de omvang van het jongerenwerk en de achtergrond van de jongerenwerkers. Ook komt de aard van de financiering aan bod en tot slot sluiten we af met kansen voor de toekomst van het jongerenwerk in Nederland.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

Deel deze publicatie op: