Naar meer duurzame initiatieven in Den Haag

Evaluatie subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken 2014
PublicatiesGepubliceerd op: 27-03-15
De gemeente Den Haag heeft zich voorgenomen om anno 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Binnen deze ambitie doet de gemeente nadrukkelijk beroep op burgers, bedrijven en instellingen.

Voor burgers is een processubsidie beschikbaar gesteld als stimulans om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzaam Den Haag. In dit rapport bespreken we de ervaringen met de regeling. Slaagt de gemeente erin om door het aanbieden van deze subsidie de stad in beweging te brengen? Uit de evaluatie blijkt dat de regeling door de insteek en uitwerking in staat is vertrouwen aan de Hagenaren te geven en het biedt tevens handvatten om daadwerkelijk actie te ondernemen. Het is echter de vraag of met de huidige opzet genoeg burgers worden bereikt. Voor de volgende ronde van de stimuleringsregeling is het namelijk wel zaak om méér initiatieven te laten ontstaan en daarnaast een beeld te krijgen of en hoe de initiatieven meer burgers bereiken.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: