Naar een hoger plan

De vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Den Haag telt veel internationale en migrantenkerken. Deze kerken vervullen vaak een maatschappelijke rol. Ze zijn in staat om groepen aan te spreken en te ondersteunen waar de overheid en reguliere organisaties niet veel contact mee hebben. In een samenleving waarin zelfredzaamheid steeds meer centraal staat, vertegenwoordigen deze kerken met hun actieve vrijwilligers en vele activiteiten een belangrijke waarde.

Dit rapport brengt in kaart welke sociale activiteiten de internationale en migrantenkerken in Den Haag organiseren en hoe zij bijdragen aan het versterken van de vrijwillige inzet binnen de civil society. Daarnaast maakt deze onderzoeksrapportage duidelijk welke knelpunten er op dit vlak zijn. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om het vrijwilligerswerk te versterken, en om de samenwerking tussen de kerken onderling, tussen kerken en de overheid en tussen kerken en algemene (welzijns)instellingen te bevorderen. De Haagse situatie staat centraal, maar het rapport biedt ook informatie aan andere overheden, kerken en maatschappelijke organisaties. Kortom, een lezenswaardig rapport voor iedereen die meer wil weten over de maatschappelijke inzet van internationale en migrantenkerken of die belang hecht aan nieuwe verbindingen binnen het lokale vrijwilligerswerk.

Het rapport is geschreven in opdracht van de Haagse stichting Stek – voor Stad en Kerk, in samenwerking met stichting Mara en Stichting SMO (Steunpunt Migranten en Organisaties). De gemeente Den Haag maakte het onderzoek financieel mogelijk.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: