N10 Stedelijke vitaliteit

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Dat stedelijke vernieuwing meer is dan alleen volkshuisvesting is ondertussen wel bekend. Om daadwerkelijk een kwaliteitsslag te maken mis een inzet nodig op een brede aanpak met een combinatie van fysieke en sociaaleconomische maatregelen. Het verbinden van deze maatregelen stuit in de praktijk op de nodige problemen. In het kennisprogramma Sociaal-fysieke wijkaanpak is met onder andere de Leidraad sociale wijkvisie en de Sociale verbouwing (programma van eisen) een eerste aanzet gegeven (zie www.kei-centrum.nl/sociaal-fysiek) om meer samenhang te brengen tussen de verschillende sectoren.

Sociale input

Om de sociale input in het proces te versterken hebben Kees Fortuin en Freek de Meere het concept van de sociaal supervisor uitgewerkt en in de praktijk gebracht.

Nieuw type professional

Een sociaal supervisor is een nieuw type professional in de stedelijke vernieuwing, die concreet een brugfunctie vervult tussen de fysieke en sociale discipline. De sociaal supervisor zorgt voor de inbedding van het ontwerpproces in de sociale context. Hij of zij voegt vanaf het begin van het proces sociale beelden (identiteit) toe en bewaakt de sociale kwaliteit van de wijk en de plannen. Zo wordt getracht de volgzame rol van de sociale partijen om te buigen naar een leidende, en tegelijk meer ruimte en flexibiliteit in het ontwerpproces te bouwen.

Ideeën delen

De auteurs willen door dit essay graag hun ideeën en eerste praktijkervaringen met u delen. Via KEI kunt u met hen in discussie gaan. Daar vindt u ook columns en meer informatie over de projecten waar het Verwey-Jonker Instituut actief is als sociaal supervisor.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: