Monitoring en evaluatie van het project Vliegende Brigade 3

Deel 3, Eindevaluatie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Het project Vliegende Brigade Maatschappelijke Stage van MOVISIE, NOCNSF, NUSO, Scouting, Wilde Ganzen, Humanitas en het Nederlandse Rode Kruis heeft tot doel samenwerking te ontwikkelen en te stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en scholen bij de ontwikkeling en uitvoering van maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit project gemonitord en geëvalueerd. In dit derde deel bespreken we de belangrijkste uitkomsten en doen we aanbevelingen voor de organisatie van maatschappelijke stages in de toekomst.

Onderzoekers

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: