Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2020

Op weg naar een nieuw inburgeringsstelsel
PublicatiesGepubliceerd op: 09-11-20
Dit is de vijfde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. 72% van de gemeenten in Nederland hebben dit jaar meegedaan met het onderzoek. Met een online vragenlijst is in kaart gebracht wat gemeenten doen om statushouders naar werk te begeleiden en op welke manieren gemeenten bezig zijn zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Wet inburgering in juli 2021.

Steeds meer gemeenten zetten – al dan niet beproefde – maatregelen in om statushouders naar werk te begeleiden. Zo werken in 85% van de gemeenten zogenaamde dedicated klantmanagers, die specifiek voor statushouders worden ingezet. En waar in 2016 52% van de gemeenten duale trajecten aanbood waarin werken en leren wordt gecombineerd, is dat in 2020 opgelopen tot 83%. Gemeenten krijgen in de nieuwe wet de regie op het proces van inburgering. Gemeenten verwachten dat zij daarmee meer mogelijkheden krijgen om statushouders naar werk te begeleiden.

Bekijk ook de monitor uit 2016 (eerste)2017 (tweede)2018 (derde) en 2019 (vierde).

978-94-6409-035-2
73
2020

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: