Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019

PublicatiesGepubliceerd op: 06-09-19
Dit is de vierde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door Kennisplatform Inclusief Samenleven in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Deze vierde monitor laat de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018.

Met een online vragenlijst aangevuld met interviews is in kaart gebracht wat gemeenten doen om statushouders naar werk te begeleiden en welke gevolgen dat heeft voor statushouders. 81% van de Nederlandse gemeenten is vertegenwoordigd in deze monitor, dat zijn 286 van de 355 gemeenten in Nederland. Daarmee zijn de uitkomsten representatief voor het beleid in heel Nederland.

Uit de vierde monitor blijkt o.a. dat zo’n 17% van de statushouders, die in 2015 instroomden, nu een betaalde baan heeft. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2018. Twee derde van deze statushouders werkt onder hun opleidingsniveau. Ook gaat het vaak om tijdelijke, of kleine banen. De 286 gemeenten die aan de jaarlijkse monitor van KIS meededen, schatten dat 63% van de statushouders een bijstandsuitkering krijgt. Vorig jaar was dat nog 72%. De instroom van jonge statushouders naar onderwijs blijft laag. Lees de volledige uitkomsten van het onderzoek door de publicatie te downloaden.

Bekijk ook de monitor uit 2016 (eerste), 2017 (tweede) en de monitor van 2018 (derde).

ISBN 978-90-5830-977-8
43 pagina's
2019

Download via KIS

Onderzoekers

In samenwerking met

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: