Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

Het belang van blijvende aandacht voor (stappen naar) werk
PublicatiesGepubliceerd op: 13-09-18
Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Inclusief Samenleven in samenwerking met Divosa.

Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen. We definiëren arbeidstoeleiding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’. Dat kan direct betaald werk zijn, maar ook een opleiding, sollicitatietraining of een start met vrijwilligerswerk. De monitor uit 2016 is hier te vinden en de monitor uit 2017 vindt u hier.

In grote lijnen zien we dat gemeenten over de hele linie vorderingen maken als het gaat om het aanbieden van passende ondersteuning aan statushouders richting de arbeidsmarkt. Persoonlijk contact en intensieve begeleiding zijn volgens gemeenten de belangrijkste succesfactoren, en maken dat zij de statushouders beter ‘kennen’. Toch zijn de resultaten van de maatregelen nog beperkt. De komende jaren zal de aanpak verder geïntensiveerd en gecontinueerd moeten worden.

In 2018 is driekwart van de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd in de monitor, dat zijn 282 van de 380 gemeenten. Daarnaast hebben we ter verdieping zeven interviews afgenomen met gemeenten. De resultaten geven inzicht in de stand van zaken en resultaten van de maatregelen die gemeenten hebben genomen vluchtelingen te ondersteunen op weg naar werk.

ISBN 978-90-5830-902-0
49 pag
2018

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: