Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017

Vluchtelingen aan het werk, gemeenten in beweging
PublicatiesGepubliceerd op: 11-07-17
Zonder extra ondersteuning bereikt het overgrote deel van vluchtelingen de arbeidsmarkt niet. Gemeenten moeten dan ook actief inzetten op beleid om statushouders richting werk te helpen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat een deel van de vluchtelingen aan het werk kan of een opleiding kan beginnen. Andere nieuwkomers kunnen starten met een activiteit die helpt bij het vinden van een baan, zoals een sollicitatietraining. Of op een andere manier meedoen aan de maatschappij, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.

Deze rapportage bevat de resultaten van een enquête onder 256 van de 388 Nederlandse gemeenten. Het geeft inzicht in de stand van zaken rond de bemiddeling richting werk. En laat zien welke maatregelen gemeenten hebben genomen de vluchtelingen te ondersteunen. Dit rapport is het vervolg op de eerste monitor uit 2016.

Bekijk ook de infographic die de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek bundelt.

 

ISBN 978-90-5830-829-9
2017

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: