Monitor en evaluatie van het project Vliegende Brigade deel 1

Deel 1 Behoefteonderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Deze rapportage doet verslag van het eerste deel van de monitoring en evaluatie van het project Vliegende Brigade maatschappelijke stage. Dit project van CIVIQ, instituut voor vrijwillige inzet, NOC*NSF, NUSO, Scouting en het Nederlandse Rode Kruis heeft tot doel samenwerking te stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en scholen bij de ontwikkeling van maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Aan het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd om het project Vliegende Brigade te monitoren en te evalueren. Dit deel bevat het behoefte onderzoek.

Onderzoekers

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: