Moeders en hun kinderen over partnergeweld

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld. Een adequate ondersteuning van ouders en kinderen na partnergeweld is cruciaal bij de preventie van ontwikkelingsproblemen bij kinderen, en daarmee ook voor de preventie van intergenerationele overdracht van het geweld.

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp. Het blijkt dat hun percepties en behoeften aan steun niet vanzelfsprekend overeenkomen. Er blijken vooral verschillen te zijn als het gaat om de blootstelling van het kind aan het partnergeweld en de impact op het functioneren van het kind. De verhalen over het gezinsfunctioneren komen meer overeen.

Inzicht in de verschillende behoeften aan steun en hulp van slachtoffers kan gemeenten handvatten bieden voor hun beleid en regierol bij huiselijk geweld. De auteurs zetten beleidsimplicaties uiteen en doen aanbevelingen voor gemeenten met het oog op de stelselwijziging jeugdzorg.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: