‘Mind the gap’: Barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen

PublicatiesGepubliceerd op: 12-02-18
Hoe kunnen we vrouwelijke vluchtelingen helpen, zodat zij evenveel kans op werk krijgen als mannelijke vluchtelingen? Deze vraag is tot nu toe onderbelicht gebleven in het integratiedebat, maar is broodnodig om te beantwoorden.

Van de vluchtelingen die het gelukt zijn om werk te vinden, is maar een klein deel vrouw. Mannen krijgen ook vaker ondersteuning van gemeenten. Dit verkennende onderzoek laat zien welke redenen er zijn dat juist vrouwen lastiger aan het werk komen. 

Belemmeringen

Die redenen liggen niet allemaal bij de vrouw zelf. Gemeenten zouden meer aandacht moeten hebben voor de belemmeringen die specifiek vrouwen ervaren bij hun traject richting werk, zoals het feit dat vrouwen hun man nareizen en daardoor later ondersteuning ontvangen. Welke genderspecifieke belemmeringen er nog meer zijn en hoe de gemeenten vrouwen kunnen ondersteunen, staat beschreven in dit rapport.

ISBN 978-90-5830-902-0
49 pag
2018

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: