Mensen zoals jij en ik

Burgers aan het woord over het vluchtelingenvraagstuk
PublicatiesGepubliceerd op: 05-02-16
Het vluchtelingenvraagstuk roept veel emoties op, waarbij voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. In het najaar van 2015 zette het PON, in samenwerking met Kennisplatform Inclusief Samenleven , een enquête uit onder ruim 1200 leden van het Brabantpanel. Die bracht in beeld hoe Brabanders denken over vluchtelingen.

Voor een verdieping van deze uitkomsten en ander opinieonderzoek, zijn wij vervolgens uitgebreid in gesprek gegaan met 12 van deze ondervraagden. Zij vertellen hoe ze denken over de komst van vluchtelingen, waar ze zich zorgen over maken, welke oplossingen ze zien en of zij zelf al iets doen voor vluchtelingen?

De geïnterviewden zijn mensen zoals jij en ik. Door het gesprek aan te gaan, geven we achtergronden bij de opiniepeilingen die de afgelopen periode uitgevoerd zijn. Beweegredenen en redeneertranten worden inzichtelijk. Ook willen we bijdragen aan uitwisselingen en gesprekken tussen mensen over vluchtelingen. Gesprekken van burgers met elkaar, met de nieuwkomers en met de overheid. Het onderzoek biedt daarnaast inzicht in op welke vlakken het vluchtelingenvraagstuk nog onvoldoende is georganiseerd en geeft handvatten voor mogelijke oplossingen.

ISBN 978-90-5830-706-4
2016

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: