Meetladder Diversiteit Onderwijs

Gevoeligheid voor diversiteit in de opleiding van professionals
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Er bestaan veel preventieve voorzieningen voor hulp bij de opvoeding van kinderen. Deze reguliere preventieve voorzieningen sluiten in bereik, kwaliteit en effectiviteit vaak nog onvoldoende aan bij de vragen die verschillende groepen ouders en kinderen hebben bij hun opvoeding en ontwikkeling. De Kenniswerkplaats Tienplus – een samenwerkingsverband tussen onderzoek, praktijk en beleid in Amsterdam – werkt aan een beter bereik van migrantenouders en aan verbetering van de aansluiting van de opvoedondersteuning op hun behoeften en vragen.

Deze meetladder formuleert een aantal belangrijke vragen die van belang zijn in het onderwijsveld. Wat moeten studenten leren om als professionals om te kunnen gaan met een diverse cliëntenpopulatie, te werken in divers samengestelde teams en hoe moet dat leerproces eruit zien? Welke eisen stelt professionele ondersteuning en begeleiding van gezinnen in een multi-etnische context aan het curriculum van pedagogische en sociaal-agogische opleidingen? Welke communicatieve en didactische vaardigheden zijn nodig? Deze meetladder biedt aandachtspunten om uw onderwijs te onderzoeken en verbeteren op diversiteitsgevoeligheid.

Zie ook Kenniswerkplaats Tienplus

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: