Meerwaarde Sportplusprogramma: een tussenstand

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-13

Meerwaarde Sportplusprogramma: een tussenstand


De publicatie is opvraagbaar bij Rotterdam Sportsupport

Niels Hermens
Vita Los
Freek de Meere

SPORT2B
Pieter Verhoogt

Brochure (pdf)

2013

8 pag.

Persbericht

Hoe het Sportplusprogramma verleidt tot maatschappelijke activiteiten op Rotterdamse
sportverenigingen

Het Sportplusprogramma wil een impuls geven aan de maatschappelijke rol die sportverenigingen vervullen voor de stad Rotterdam. In deze brochure leest u de resultaten van tussentijds onderzoek naar dit Sportplusprogramma. Daarnaast vindt u aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling ervan.

Het Sportplusprogramma begon op 1 januari 2011 en loopt door tot en met 31 december 2014. Rotterdam Sportsupport voert het uit met de volgende doelstellingen:

  • Een beweging op gang brengen die de sportsector in de stad verbindt aan themas als gezondheid, onderwijs, veiligheid, participatie, en werk en inkomen.
  • Enkele Rotterdamse sportverenigingen helpen uitgroeien tot sterke maatschappelijke partners met een duidelijk geformuleerde maatschappelijke ambitie.
  • Op sportverenigingen projecten realiseren die bijdragen aan stedelijke beleidsdoelstellingen, zoals participatie van mensen met een lichamelijke beperking of re-integratie van langdurig werklozen.

http://www.rotterdamsportsupport.nl/, actueel/persberichten/2013/sportverenigingen_helpen_werkzoekende_rotterdammers