Meerwaarde Sportplusprogramma: een tussenstand

Hoe het Sportplusprogramma verleidt tot maatschappelijke activiteiten op Rotterdamse sportverenigingen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Het Sportplusprogramma wil een impuls geven aan de maatschappelijke rol die sportverenigingen vervullen voor de stad Rotterdam. In deze brochure leest u de resultaten van tussentijds onderzoek naar dit Sportplusprogramma. Daarnaast vindt u aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling ervan.

Het Sportplusprogramma begon op 1 januari 2011 en loopt door tot en met 31 december 2014. Rotterdam Sportsupport voert het uit met de volgende doelstellingen:

  • Een beweging op gang brengen die de sportsector in de stad verbindt aan themas als gezondheid, onderwijs, veiligheid, participatie, en werk en inkomen.
  • Enkele Rotterdamse sportverenigingen helpen uitgroeien tot sterke maatschappelijke partners met een duidelijk geformuleerde maatschappelijke ambitie.
  • Op sportverenigingen projecten realiseren die bijdragen aan stedelijke beleidsdoelstellingen, zoals participatie van mensen met een lichamelijke beperking of re-integratie van langdurig werklozen.

 

Thema's

Deel deze publicatie op: