Meer vrouwen aan het werk

Samenwerken van gemeenten en informele vrouwenorganisaties bij de arbeidstoeleiding van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen
PublicatiesGepubliceerd op: 18-02-22
Met het programma Meer vrouwen aan het werk wil Diversion een intensieve samenwerking bewerkstelligen tussen gemeentelijke arbeidstoeleiding en vrouwenorganisaties die kwetsbare vrouwen met een groot risico op armoede, schulden en marginalisering ondersteunen. Het doel is om naast bewustwording en mentaliteitsverandering (via de training Kiezen voor werk), ook arbeidstoeleiding voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te faciliteren en stimuleren.

Uiteindelijk doel is het versterken van de positie van kwetsbare, niet financieel onafhankelijke vrouwen. Het Verwey-Jonker Instituut deed proces- en uitkomstenonderzoek naar de uitvoering van het programma in Amsterdam en Rotterdam. Naar aanleiding van het onderzoek formuleren we een aantal randvoorwaarden voor de training Kiezen voor werk en voor de samenwerking tussen gemeenten en vrouwenorganisaties bij de (verdere) ontwikkeling van een infrastructuur voor arbeidstoeleiding en participatie van de vrouwen.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: