Meer invloed van cliënten en medewerkers?

Een evaluatie van het besluitvormingsmodel bij Stichting Volksbond Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 11-09-14
Stichting Volksbond Amsterdam richt zich op het aanbieden van zorg, ondersteuning, dagbesteding en begeleiding aan dak- en thuislozen en mensen met GGZ- en OGGZ-problematiek. Op de locaties van de Volksbond wordt sinds 2011 gewerkt met een besluitvormingsmodel. Locatiemanagers, medewerkers en bewoners nemen samen besluiten betreffende de leefomgeving van de cliënten.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de werking van dit besluitvormingsmodel geëvalueerd. Een belangrijke ontdekking is dat het model op de verschillende Volksbondlocaties anders in de praktijk wordt gebracht. In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan voor verdere ontwikkeling van het systeem waarbij cliënten en medewerkers beide meedenken en meebeslissen.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: