Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun

PublicatiesGepubliceerd op: 31-03-15
Hoe Amsterdamse ouder-en-kindadviseurs Marokkaanse vaders ondersteunen bij hun vaderrol is te lezen in dit artikel.

De adviseurs proberen hiervoor aan te sluiten bij hun informele netwerken en leefwereld. Onder andere de methode Triple P wordt gebruikt. In het licht van de nieuwe jeugdwet werken veel gemeenten met interdisciplinaire teams die ouders en jeugdigen op wijkniveau ondersteunen, onder andere in Amsterdam is daarmee geëxperimenteerd. De uitdaging ligt in het combineren van deze nieuwe werkwijze met ‘oude’ methoden die werken. De ervaringen die in Amsterdam zijn opgedaan zijn wellicht interessant voor professionals of hun leidinggevenden in wijkteams jeugd die werken in een multi-etnische setting. Zeker in grotere gemeenten zijn migrantenvaders een belangrijke en tegelijkertijd nog weinig bereikte groep.

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: