Marktverkenning Masteropleiding Werken in een gedwongen kader

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De Hogeschool Utrecht wil een masteropleiding Werken in een gedwongen kader aanbieden. De opleiding is bedoeld voor sociale en pedagogische professionals die werken binnen een justitieel kader van gedwongen hulpverlening. Voor dit onderzoek is de markt voor deze opleiding verkend.

Ruim negentig procent van de respondenten meent dat er behoefte is aan hbo-master opgeleide professionals. Die behoefte blijkt vooral te bestaan uit senioren plus. Afhankelijk van de organisatie is de functienaam en kennis verschillend. Respondenten konden zich tezamen ook een groot aantal beroepspraktijken voorstellen met mogelijkheden voor de afgestudeerden. Hoewel de meeste geïnterviewden denken dat er een markt is voor de master Werken in een gedwongen kader kan het beeld helderder worden als de HU de meerwaarde van de master concretiseert. In dit rapport worden veel ingrediënten hiervoor benoemd.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: