Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens

Resultaten Nulmeting GET IT DONE
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
GET IT DONE zet zich in om gelijkheid en gelijkwaardigheid te vergroten door het bouwen van een grote, levendige gemeenschap van jonge wereldburgers. Het programma Making, Moving and Shaking a Community of Young Global Citizens richt zich met diverse campagnes op het vergroten van kennis, houding en gedrag rondom mondiaal burgerschap.

In deze rapportage worden de resultaten van een eerste peiling naar kennis, houding en gedrag besproken. Deze nulmeting biedt daarnaast leerpunten die GET IT DONE kan gebruiken om haar programma-activiteiten nader aan te scherpen. Een eindmeting vindt plaats in het voorjaar van 2013.

Als u de publicatie in pdf wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar onderzoeker Freek de Meere.

Zie ook de eindrapportage: Getting It Done

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: